MATEMATIKA

Zaži radosť s matematikou. Trénuj a precvičuj matematické úlohy určené pre 5. ročník základných škôl.

POZNÁMKY

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach.pptx
Vytvorenie oboru prirodzených čísel poznámky.docx
Základy rysovania Bod, úsečka, priamka, polpriamka.pptx
Geometrické symboly.doc

PRACOVNÉ LISTY

ODKAZY