ZDROJE PRE ŽIAKOV

"Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“ (Carl Friedrich Gauß

Matematika zjednodušuje život a násobí vaše možnosti.

Hudba je liek.