Jana Vonšáková

VITAJTE

na webovej stránke určenej pre žiakov a učiteľov, ktorí si chcú doplniť svoje vedomosti z jednotlivých predmetov.


KTO SOM?

Moje meno je Jana Vonšáková. Som učiteľka na základnej škole v Kline. Učím žiakov druhého stupňa a zaoberám sa matematikou a hudobným umením. Na tejto stránke ponúkam žiakom rôzne učebné materiály, aby si hravou a zábavnou formou osovjili a upevnili svoje poznatky.

„Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý", nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu.Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova.Takýto človek nemôže byť porazený.“

(neznámy autor)

Čo tu nájdeš?

Matematické súťaže

Páli ti to? Využi viac zdravý rozum ako vzorce a zapoj sa do niektorej z matematických súťaží.

  • matematická olympiáda

  • Pytagoriáda

  • Maks

  • Klokan

  • Attomat